poniedziałek, 22 lipca, 2024
spot_img
Strona głównaWędkarstwoPZW Składki 2023r

PZW Składki 2023r

Wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat w 2023 r.

Wysokość składek członkowskich od nowego roku ulega zmianie.

Uchwała nr 52/IX/2022
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 września 2022 r.
w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.
Na podstawie § 30 pkt 8 i 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXII
Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego
Związku Wędkarskiego


Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§ 1
Realizując uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie
kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego ustanawia postanowienia do składki
członkowskiej na 2023 r.:

 1. Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:
  1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu
  wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,
  2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,
  3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
  4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.
  § 2
 2. Wysokość obowiązującej w 2023 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za
  wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika powierza się Zarządom Okręgów
 4. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik
  nr 2.
  § 3
 5. Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, rocznych i okresowych, uchwalą
  zarządy okręgów w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2022 r., zgodnie ze
  strukturą składek określoną uchwałą ZG PZW nr 176/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r.
  w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat
  za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych.
  Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, musi
  być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez wszystkie
  jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających z posiadania odznak honorowych
  lub innych ustalonych na terenie Okręgu.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW,
  ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
  członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „Członek Honorowy PZW”
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za
  okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
  ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji
  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz
  zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym
  ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od
  osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br.
  do dnia 31 grudnia br.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi

źródło – strona Okręgu Mazowieckiego

sprawdź ciekawe WYWIADY

Paweł Ładniak
Paweł Ładniakhttp://pawelfishmaniak.pl/
Kocham robić to co Robię :)No Fishing - No Life
ZOBACZ TAKŻE

POPULARNE WPISY