Fishmaniak Cup – Łowisko Wojsze

Zawody zostaną rozegrane na Łowisku Specjalnym Wojsze


REGULAMIN ZAWODÓW


Zawody rzutowo – model RC
Organizatorem zawodów jest: Paweł Fishmaniak
Terminarz
1-4 Czerwiec 2023r
Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie: tel: 504604302 w godzinach 10:00-18:00
Pierwszy dzień zawodów- 1 czerwca
Rejestracja zawodników: godz. 9.00 -9:15
Losowanie stanowisk: godz. 10.00-10.30
Zajmowanie stanowisk: godz. Od -11.00
Rozpoczęcie zawodów: godz. 14.00
Ostatni dzień zawodów 4 Czerwca
Zakończenie zawodów: godz. 10.00
Codziennie każdy z zawodników oraz team runner otrzyma obiad
Wyniki zawodów, wręczenie nagród: godz. 11.00
Zasady połowu:

 • Połów odbywa się metodą ciężką-gruntową (włosową) przy użyciu dwóch wędek przez każdego z zawodników (nie dotyczy team runnera). Zabronione jest używanie jako wskaźnika brań tzw. drgającej szczytówki. Zakaz połowu na feeder.
 • W zawodach startuje maksymalnie 15 dwuosobowych drużyn, drużyna może posiadać 1-go team runnera, który bierze udział w czynnościach pomocniczych: nęcenie, podbieranie ryby, bez możliwości holu ryby koszt 100zł.
 • Drużyna łowi maksymalnie na 4 wędki
 • Nęcenie: codziennie godz. 8.00-10.00 oraz godz. 18.00-20.00, za wyjątkiem niedzieli 4 Czerwca.
 • Ważenie ryb: codziennie: godz. 8.00 do 23.00 bezzwłocznie po wyholowaniu ryby.
 • W tym czasie dozwolone jest chwilowe przetrzymywanie ryb w workach pływających.
 • Ryby złowione w godz. 00.00-8.00 przechowujemy w workach karpiowych tonących, zatopionych na głębokości min. 1m pod wodą. Ryby złowione w tym czasie potwierdzane są przez zawodników na Protokole Połowu, podpisanego również przez minimum jednego zawodnika z drużyny sąsiadującej.
 • Holowanie ryby do brzegu, w sytuacji, gdy ryba zaparkuje w zaczepach niezwłocznie trzeba poinformować sędziego, za zgodą sędziego ryba może zostać wyholowana z pontonu (nie będzie liczyła się do klasyfikacji)
  Wyniki podawane codziennie na fanpage zawodów o godz. 10.00 oraz o godz. 20.00.
  Wyniki końcowe w niedzielę godz. 14.00

Sędziowanie, spory, rozstrzygnięcia:

 • Zawody sędziowane są przez 1 sędziego wyznaczonego przez Organizatora.
 • Organizator zawodów ma nieograniczone prawo do interpretacji regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie nieograniczone prawo do wcześniejszego wstrzymania lub zakończenia zawodów ze względu na bezpieczeństwo zawodników/sytuacje wyjątkowe oraz podejmuje ostateczne decyzje w sprawach spornych.
  Proszę o zapoznanie się z regulaminem łowiska:
  https://www.facebook.com/110430521224604/posts/117780327156290/

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia i wpisowe I rata w wysokości 500 zł płatne najpóźniej do 12 stycznia 2023r.
 • II rata w wysokości 500zł płatne do 12 kwietnia 2023r
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji, o kolejności na liście startowej decyduje kolejność wpłat. Po wyczerpaniu miejsc uruchomiona zostanie lista rezerwowa.
 • Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z listy osób, które nie opłaciły I raty wpisowego i zorganizowanie naboru dodatkowego, korzystając w pierwszej kolejności z listy rezerwowej.
 • Numery konta: mBank 70 1140 2004 0000 3402 8318 6721
 • Tytuł wpłaty Wojsze+ imie i nazwisko kapitana
 • Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie: tel: 504604302 w godzinach 10:00-18:00
  Klasyfikacja:
 • W klasyfikacji liczą się karpie i amury >= 5kg w górę.
 • W klasyfikacji generalnej liczy się 5 największych ryb złowionych przez drużynę.
  Nagrody:
  1 miejsce – 3000zł w gotówce
  2 miejsce – 2000zł w gotówce
  3 miejsce – 1000zł w gotówce
  Nagroda za Big Fish – Łódka zanętowa Boatman

 • Patronat Medialny:
  Paweł Fishmaniak
  Karpmax
  Grupa – Karpiowa Pasja

!!! Bezpieczeństwo !!!:

 • Administrator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku
 • Zawody odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi odpowiadającymi zapobiegania epidemii Covid- 19
 • Podczas zawodów zabronione jest wchodzenie do wody przez zawodników.
 • Wszystkie szkody spowodowane przez uczestnika na łowisku, powodują konsekwencje prawne i finansowe i będą natychmiast zgłaszane przez Organizatora odpowiednim służbom.
 • Zabrania się Uczestnikom spożywania alkoholu i środków odurzających.
 • Zabrania się łamania wszelkich zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa i zasad społecznych.
 • Niespełnienie którejkolwiek z powyższych zasad powoduje niedopuszczenie lub usunięcie z zawodów zawodnika lub zespołu bez prawa do odszkodowania.

Prawa autorskie:

 • Każdy zawodnik biorący udział w zawodach automatycznie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Zawodów i bezpłatnie udostępnia Organizatorowi prawa do rejestrowania i udostępniania w mediach wizerunku w celu publikacji wyników i relacji z zawodów a także do celów reklamowych Organizatora.
 • Po zatwierdzeniu na liście startowej każdy zawodnik podpisuje klauzulę RODO o zakresie wykorzystania danych osobowych, związanych z przeprowadzeniem zawodów-wymóg konieczny.
  Administratorem danych osobowych jest portal Paweł Fishmaniak

Tabela wyników jest na bieżąco uzupełniana po zgłoszeniu złowionej ryby przez sędziego.

Nr stan.Imię i NazwiskoRyba 1Ryba 2Ryba 3Ryba 4Ryba 5Suma
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
Total