Wpisy w

Archiwum


Kolejny karp gigant złowiony w jeziorze Miłoszewskim przez Przemysława Mrozowskiego.

Szanowny Panie Prezesie. Nasze pismo jest wyrazem rozgoryczenia i sprzeciwu środowisk sumowych wobec, bezzasadnych zakazów, uniemożliwiających członkom Polskiego Związku Wędkarskiego uprawiania swojej pasji. W ostatnich latach obserwujemy w Polsce intensywny …